Copyright © 2004 -          Kavuncugroup
Kavuncugroup her hakkı saklı tutar.
2008 yılında, tekstil ürünleri ile başlayan;
2009 Tarımsal ürünler (Gübre),
2016 yılından itibaren gıda ve ambalaj sektörleri,
2018 yılında emlak ve yapı kimyasallarınıda ilgi
alanımıza ekleyerek yolumuza devam ediyoruz.

İç ve dış pazarlardan gelen talepleri; Kaliteli,
uygun fiyat, uygun termin ve doğru çözüm
ortaklarımız ile sürdürmeye başlamıştır.

Memnuniyet bizim için çok önemlidir.

Misyon&Vizyon;

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk hedefimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
Kalitede, hizmetlerimizde ve insan ilişkilerimizde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı ile inovasyonu sağlamak asli görevlerimizdendir.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.
Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.

Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinci ile davranmak ve bu bilinci geniş tabana yaymak görevimizdir.
Misyon & Vizyon   :
Yeni Nesil İşler
KAVUNCU
GROUP
2008
Hakkımızda  :